Som ESE

SOM ESE

  • Som una Empresa de Serveis Energètics (ESE) i proveïm serveis de venda d'energia i de millora d'eficiència energètica a mitjans o grans consumidors d'energia. El nostre objectiu és MILLORAR l'eFICIÈNCIA I REDUIR LA SEVA FACTURA ENERGÈTICA.
  • Les nostres propostes utilitzen tecnologies eficients com calderes de biomassa, energia solar tèrmica i fotovoltaica, recuperació de la calor de climatització i ventilació, cogeneració o millores en el sistema de control i la gestió energètica, etc. per millorar l'eficiència, reduir les emissions de CO2 i abaratir la factura energètica dels nostres clients.
  • NOSALTRES realitzem la inversió i el CLIENT es beneficia de les millores.

Els nostres productes i serveis van dirigits a establiments del sector hoteler, terciari o industrial amb elevats consums d'energia calorífica i frigorífica, tals com:

  • Hotels i establiments turístics amb baixa estacionalitat o agrupacions dels mateixos.
  • Centres esportius amb piscines i SPA's.
  • Indústria consumidora de calor i fred.
  • Edificis administratius o agrupacions amb ocupacions anuals.

Després de visitar les instal·lacions i rebre tota la informació necessària del client, G-ener realitzarà una auditoria de costos i consums energètics de l'establiment. Aquest estudi es plasmarà en un estudi en el qual es plantejaran les possibles solucions i alternatives amb propostes econòmiques dels productes i serveis oferts.

EL NOSTRE EXPERT:

Jordi Quer

Jordi Quer Gerència
Direcció de consultoria i projectes

PERFIL DE LINKEDIN