Model de negoci

MODEL DE NEGOCI

  • La ESE audita l'establiment i proposa al client una solució tècnica i unes propostes d'estalvi d'energia, que es plasmaran en un contracte.
  • La ESE realitza a la inversió dels projectes, l'execució de les mesures d'estalvi energètic i les instal·lacions necessàries de cogeneració, trigeneració, biomassa, energia solar, etc. i s'encarrega completament de la seva gestió i explotació.
  • Contracte de venda d'energia: La ESE ven al CLIENT l'energia calorífica i frigorífica produïda per les noves instal·lacions amb un important descompte respecte al seu cost actual.
  • Contractes d'Eficiència Energètica: La ESE cobra per l'energia estalviada per l'aplicació de les mesures d'eficiència energètica.

AVANTATGES PER Al CLIENT

  • Reducció de costos energètics totals de calor i fred de l'establiment de fins al 50%.
  • Possibilitat de compte participatiu amb el client i de rescat del 100% de la inversió (recompra) per part del client.
  • l'externalització dels serveis de producció de calor i fred redueix els costos de manteniment i explotació i allarga la vida de les instal·lacions existents.
  • Reducció de les emissions contaminants i millora de la imatge corporativa

RISCOS I DESPESES

  • La ESE dissenya, tramita, construeix i explota la central i assumeix totes les seves despeses.
  • El risc operacional és completament assumit per la ESE.

EL NOSTRE EXPERT:

Jordi Quer

Jordi Quer Gerència
Direcció de consultoria i projectes

PERFIL DE LINKEDIN