Contractes de venta d'energia

CONTRACTES DE VENDA d'ENERGIA

Els contractes de Venda d'Energia també són anomenats ESC (Energy Supply Contract). La ESE implementa un equip de producció energètica (per exemple, una caldera de biomassa, instal·lació d'energia solar o de cogeneració) i ven al CLIENT l'energia tèrmica i/o elèctrica produïda a un preu més econòmic que el seu cost actual.

Exemples de contractes de Serveis de venda d'energia oferts per G-ener:

Aplicacions per la reducció dels costos energètics en la producció de calor i fred per a climatització, producció d'ACS, calefacció, piscines, vapor:

  • Calderes de biomassa
  • Energia solar tèrmica
  • Cogeneració / micocogeneració
  • Climatització eficient, recuperació de calor, geotèrmia

Instal·lacions d'Energia solars fotovoltaica. Contractes PPA (Power Purchase Agreement)

  • Acords PPA amb grans consumidors elèctrics (Hoteles Caribe, Iberoamerica, Islas…).
  • La ESE instal·la la central fotovoltaica al costat de l'establiment i ven l'energia elèctrica produïda per la instal·lació fotovoltaica a un preu establert, estalviant part de l'energia consumida de la xarxa de companyia o els grups generadors dièsel.

Exemple: venda de calor amb calderes de biomassa

Les calderes de biomassa treballaran en paral·lel amb les existents i cremen estelles de fusta o pela d'ametlla. La ESE realitza la inversió i cada mes factura l'energia consumida a un preu molt més competitiu que els costos de gasoil existents.

Venta de calor con calderas de biomasa

EL NOSTRE EXPERT:

Jordi Quer

Jordi Quer Gerència
Direcció de consultoria i projectes

PERFIL DE LINKEDIN