Contractes d'estalvi d'energia

CONTRACTES d'ESTALVI d'ENERGIA

Contractes d'estalvi energètic, també anomenats EPC, (Energy Performance Contract): la ESE implementa unes mesures de millora de l'eficiència energètica i el pagament dels serveis es basa en la millora de rendiment o la reducció dels consums obtinguts.

Contratos de ahorro de energía

Per a mesurar l'estalvi, és a dir, l'energia que no es consumeix, hem de definir un mètode de verificació i mesura dels estalvis energètics i econòmics. Per a això, estem certificats en la metodologia de International Performance Measurement & Verification Protocol (IPMVP), patent d'EVO (Efficiency Valuation Organization) que es el líder internacional en estàndards de protocols de mesura i verificació (M&V).

Efficiency Valuation Organization

EL NOSTRE EXPERT:

Jordi Quer

Jordi Quer Gerència
Direcció de consultoria i projectes

PERFIL DE LINKEDIN