Operació i Manteniment

OPERACIÓ I MANTENIMENT

  • Gestió i Manteniment Integral de plantes fotovoltaiques, tèrmiques i de biomassa.
  • Personal de manteniment propi altament format i amb dedicació exclusiva.
  • Equips de mesurament propis (càmeres termogràfiques, analitzadors de xarxa fotovoltaica, mesuradors de cabal, etc.).
  • Manteniment físic del terreny, neteja de panells, etc.

Control, avaluació i seguiment d'instal·lacions (Solar, Biomassa, Calderes, piscines municipals, etc.):

  • Centre de control permanent.
  • Monitoratge, seguiment i gestió d'alarmes de les instal·lacions.
  • Seguiment diari i detecció precoç d'anomalies de les instal·lacions
  • Gestió energètica remota de les instal·lacions: control de consums, produccions, ràtios, compliment de plans d'estalvi d'energia.
Operación y mantenimiento

G-ENER manté i opera en més de 10 parcs solars i més de 50 instal·lacions. Un total de mes de 25 MWp en instal·lacions fotovoltaiques.

En energia fotovoltaica, G-ener és el servei tècnic oficial de tots els convertidors que instal·la. Donem servei a instal·lacions pròpies i de tercers. Això ens permet resoldre amb major rapidesa i agilitat qualsevol problema que pugui sorgir.

Operación y mantenimiento

EL NOSTRE EXPERT:

Tomás Albarran

Tomás Albarran Eng. Tècnic Industrial
Cap de manteniment

PERFIL DE LINKEDIN