Eficiència energètica

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

  • Càlcul i inventari de la petjada de CO2.
  • Sistemes de compensació i reducció de CO2.
  • Anàlisi del cicle de vida

EL NOSTRE EXPERT:

Jordi Quer

Jordi Quer Gerència
Direcció de consultoria i projectes

PERFIL DE LINKEDIN