Gestió energètica

GESTIÓ ENERGÈTICA

Implantem sistemes de gestió energètica a mida per a cada establiment, alhora que el preparem per a la seva Certificació ISO 50.001 Energy Management.

Un sistema de gestió energètica, és un procés de control i millora contínua, que ens permetrà mantenir una comptabilitat energètica:

 • Definirà els punts de comptatge de consums energètics i els seus registres.
 • Control de les ràtios de consum i cost per unitat de producció.
 • Costos energètics específics de totes les fonts d'energia.
 • Control constant de la facturació i contractacions elèctriques, puntes, excessos de consum.
 • Control i seguiment dels estalvis aconseguits vs els esperats.
 • Procés de millora contínua, amb objectius constants d'optimització i seguiment.
Gestión energética

SGE A TRAVÉS DE PLATAFORMA WEB

Implantem el seu SGE a través d'una plataforma Web:

 • Permet un control i seguiment fàcil, senzill i online dels paràmetres energètics principals.
 • Seguiment i control de les ràtios, estalvis, facturació i mesures que es decideixin controlar.
 • Creació d'informes.
 • Creació d'alarmes per incompliment de ràtios y excessos de consum.
 • Seguiment del compliment de les expectatives d'estalvi.

EL NOSTRE EXPERT:

Toni Bibiloni

Toni Bibiloni Físic
Consultoria energètica i acústica

PERFIL DE LINKEDIN