Auditoria i eficiència energètica

AUDITORIA ENERGÈTICA

 • La nostra experiència: més de 80 hotels auditats, 7 hospitals, múltiples depuradores, 8 piscines municipals climatitzades, instal·lacions de sondeig i bombeig d'aigua, edificis administratius, etc.
 • Anàlisi dels costos energètics actuals i les seves ràtios (per estada, per superfície, etc.). Comparativa amb les ràtios del seu sector.
 • Detecció de les principals anomalies i oportunitats de millora de l'estalvi i eficiència energètica.
 • Estudi de viabilitat de les propostes de millora.

OPTIMIZACIÓ DE LAS CONTRACTACIONS ENERGÈTIQUES

 • Anàlisi i optimització de les factures actuals. Tarifa, contractació de potència, reactiva.
 • Cerca i comparativa d'ofertes a diferents comercialitzadors.

VERIFICACIÓ Y MESURA DE l'eSTALVI ENERGÈTIC IPMVP.

 • Plans de verificació i mesura de l'estalvi
 • Acreditats per EVO (Efficiency Valuation Organization) en la metodologia internacional de verificació de l'estalvi (Performance Measurement & Verification Protocolo IPMVP).
Verificación y medida de ahorros energéticos Verificación y medida de ahorros energéticos

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICACIÓ

Amb una estreta col·laboració amb els arquitectes, dissenyem edificis per optimitzar el seu consum energètic:

 • Assessoria i simulació tèrmica dels edificis per a l'optimització de tancaments i aïllaments. Programes de simulació LIDER, CALENER, ENERGY+
 • Aplicació de principis bioclimàtics (ventilacions creuades, pous canadencs, murs trombe, etc.).
 • Implementació de tecnologies eficients:
  • Bombes de calor geotèrmiques y de condensació per aigua amb pous.
  • Suport solar per a calefacció, escalfament de piscines, etc.
  • Calderes de biomassa
  • Incorporació d'elements domòtics y monitorització d'instal·lacions “on line”.
  • Il·luminació eficient.
  • Domòtica
Esquema instalación
 • Disseny d'edificis de consum energètic casi NUL:
  • Biohauss.
  • Edificis amb certificació energètica A.
 • Suport Suport per arquitectes en l'aplicació i el desenvolupament dels aspectes energètics dels projectes seguint el codi tècnic de l'edificació, especialment:
  • DB HE: Estalvi d'energia.
  • DB-SI: Seguretat en cas d'incendi. Projectes d'instal·lacions de contra incendis.
  • DB HS. Salubritat.

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA d'EDIFICIS NOUS I JA EXISTENTS:

 • Aplicació del Reial Decret 235/2013: Obligatorietat de la realització de certificació energètica de tots els immobles sotmesos a la venda o lloguer.
 • Per a les edificacions de nova construcció (aplicació de la directiva 2002/91/CE). Aplicacions dels programes LIDER i CALENER VYP i CALENER GT

CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI

 • Càlcul i inventari de la petjada de CO2.
 • Sistemes de compensació y reducció de CO2.
 • Anàlisi del cicle de vida.

EL NOSTRE EXPERT:

Jordi Quer

Jordi Quer Gerència
Direcció de consultoria i projectes

PERFIL DE LINKEDIN